Beroeps- en bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering

Zonder zorgen ondernemen? Dan wil je uiteraard dat alles omtrent jouw beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) goed geregeld is, wanneer situaties zich aandienen waarbij je een beroep moet doen op deze verzekeringen. Denk aan nalatigheid, onjuistheden en verkeerde handelingen. Het gaat hierbij om financiële schade die bij de opdrachtgever is ontstaan door jouw beroepsmatige handelingen.

Heb ik als zp'er een BAV nodig?

Dekking en premie

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox bieden wij aan met collectief voordeel. De verzekering is op maat gemaakt voor ZP’ers. De verzekering begint bij een premie van €600,- per jaar, waar een korting op zit van 10% bij een All-In lidmaatschap. De verzekering geldt voor vier branches. Het is alleen mogelijk deel te nemen aan deze verzekering wanneer je werkzaam bent in één van de hiernaast genoemde branches. IT, HRM&Finance, PR&Marketing, Techniek en overige beroepen die je kunt terugvinden op onze website. De verzekering is binnen 24 uur geregeld en kan tussentijds worden gepauzeerd. Dit is uniek en bieden we alleen aan voor onze Zelfstandig Professionals.

Soort verzekering

Verrekende som

Bedrijfsaansprakelijkheid

€2.500.000,-

Per gebeurtenis

€5.000.000,-

Per jaar

Beroepsaansprakelijkheid

€5.000.000,-

Per gebeurtenis

€15.000.000,-

Per jaar
Zonder zorgen ondernemen

Heb ik als zp'er een BAV nodig?

Het antwoord is: ja! Als zelfstandig professional wil je je vooral bezig houden met dat wat telt: jouw onderneming. Daarom is het van belang om alles omtrent je aansprakelijkheid goed te regelen. Want de financiële schade die bij jouw opdrachtgever ontstaat door foutief beroepsmatig handelen kan heel groot zijn. Om je goed in te dekken tegen deze schade hebben we een bedrijfsrisicoscan ontwikkeld, zodat jij kan zien welk (mogelijk) risico je loopt tijdens je opdracht. 

Let op: veel opdrachtgevers en bemiddelaars verplichten een BAV.

Premie & prijzen

De goedkoopste premie

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ZP Zaken is de goedkoopste van Nederland. Je betaalt namelijk een premie van maar €540,- per jaar op basis van een all-in lidmaatschap, waarmee je goed gedekt bent.

ZP'ers met onze BAV werken o.a. voor

De dekking

Dekking beroepsaansprakelijkheid

Een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens je werk? Voor deze risico’s bent je met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering gewoon goed gedekt.

zp-zaken-checklist

Standaard verzekerd:

Contractbreuk

Onzorgvuldigheden, zoals een verkeerd advies of vergissing tijdens het werk

Schending van een geheimhoudings- of privacy plicht

Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht

Inbreuk op licentierechten

Beschuldiging van smaad, laster of plagiaat

Claims tegen kopers of gebruikers van gecreëerde content

Dekking voor activiteiten onderaannemers en zzp’ers

Vergoeding van eigen honorarium

Juridische bijstand, verdedigings- en andere proceskosten

Mediation

FAQ

Meestgestelde vragen

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ZP Zaken heeft een jaarpremie vanaf €540,- bij een All-In lidmaatschap. Je kunt kiezen om dit jaarlijks te betalen of maandelijks. Wanneer je de keuze maakt om maandelijks te betalen, dan betaal je per maand een bedrag vanaf €50,-. De maandelijkse facturatie is inclusief administratiekosten.

Vanwege de mantelovereenkomst die wij hebben gesloten met onze partner HISCOX kunnen wij deze verzekering met een voordelige premie aanbieden aan onze leden. 

Bij ZP Zaken krijg je beide verzekeringen op 1 polis. Wel zo makkelijk, dachten wij

Wij werken met branches waarin de meest voorkomende beroepen vallen. We kunnen dus garanderen dat jouw beroep bij ons verzekerd kan worden. Echter zijn er soms specifieke beroepen waarbij het helaas niet mogelijk is om je bij ons te laten verzekeren. Hierin kijken wij graag samen naar een andere oplossing met als doel jou goed te kunnen verzekeren. Vragen of we jouw beroep kunnen verzekeren? Neem contact op met Michel Verheij: 06 51235650

Helaas kunnen wij je lopende verzekering bij een andere verzekeraar niet opzeggen. Wel bieden we een opzegformulier welke je kan invullen en op kunt sturen naar je huidige verzekeraar om het opzegproces te versnellen.

Is je opdracht afgerond en heb je direct een nieuwe opdracht weten te vinden? Top! Maar dat hoeven wij niet meer te weten. Je werkzaamheden zijn gewoon verzekerd voor iedere opdrachtgever. Mochten je werkzaamheden veranderen, dan willen wij dat natuurlijk wél weten. Dit kun je makkelijk doorgeven via mijn.zpzaken.nl.

Loopt je opdracht af en duurt het even voordat je begint aan een nieuwe opdracht? Dan kun je de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ZP Zaken gemakkelijk 'pauzeren'. Dit kun je aan ons doorgeven via mijn.zpzaken.nl. Wij verwerken dit binnen 12 uur en je ontvangt van ons per mail een bevestiging en indien van toepassing een creditnota. Begint je opdracht weer? Dan geef je dit weer door via de mijn omgeving.

Voer jij dezelfde werkzaamheden ook uit bij andere opdrachtgevers? Dan kun je deze werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk onder dezelfde polis verzekeren. Wij zouden graag willen weten waar jij elders werkzaam bent, zodat onze adviseur kan kijken naar de mogelijkheden. Heb je hier vragen over? Neem dan even contact op met Michel Verheij: 06 51235650

Je zit gelukkig nooit vast aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ZP Zaken. Je kiest ervoor om de verzekering af te sluiten wanneer je een opdracht hebt of in de toekomst zal hebben. Je betaalt alleen wanneer je de verzekering nodig hebt. Loopt jouw opdracht 6 maanden i.p.v. een jaar? Dan betaal je ook echt alleen voor de 6 maanden dat je werkzaam bent geweest.

Onbeantwoorde vragen?

Even een belletje inplannen

Michel Verheij

Commercie, Risk & Compliance

Anna Smedema

Relatie Manager

De Verzekeringsmantels van ZP Zaken zijn alleen toegankelijk voor ZP Zaken leden. ZP Zaken treedt hierbij op geen enkele wijze op als financiële dienstverlener of bemiddelaar zoals gesteld onder de Wft. De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. ZP Zaken werkt samen met Verheij Groep b.v., die staat ingeschreven in het register (wet op het financieel toezicht) bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningsnummer: 12047654. ZP Zaken bied je als lid enkel een inkoopvoordeel. Om gebruik te maken van ons inkoopvoordeel dien je dus lid te zijn ZP Zaken of te worden. Indien wordt geconstateerd dat een polis is afgesloten zonder dat de verzekerde (of diens partner) lid is, heeft ZP Zaken het recht om een factuur ter hoogte van de individuele contributie toe te sturen.

Copyright © 2023 | ZP Zaken B.V. | Dé marktleidende one-stop-shop voor de zp’er.