ZP Facts.png

ZP Facts is de marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar De HeadFirst Group en

Tilburg University. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijfentwintigduizend professionals uit het netwerk van De HeadFirst Group en betrouwbare externe bronnen. Verkregen door onder andere enquêtes, interviews en desk research.

 

De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van Tilburg University. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt.  ZP Facts verschijnt ieder kwartaal.

ZP INDEX:MAGER HERSTEL NA ZOMERRECES
ZP Facts houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten. Als marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening presenteren wij elk kwartaal een rapport met relevante ontwikkelingen. Vast onderdeel van ZP Facts is de ZP Index, die in één oogopslag de staat van de flexibele arbeidsmarkt weergeeft. De ZP Index trapte 2018 goed af en tikte in maart zelfs een piek aan van 135 punten.
Zes maanden later staat de index weer op het niveau van eind 2017.
ZP Index - website.png
EDITIE 1 / 2020
Zelfstandig Professionals
in de zakelijke dienstverlening 
In januari 2015 verscheen de eerste ZP Facts: een onafhankelijke marktmonitor voor Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Ieder kwartaal lieten wij in één oogopslag de staat van de ZP-markt zien middels de ZP Index. Een wetenschappelijk onderbouwd getal die kerninformatie geeft over het aanbod van opdrachten en professionals, de contracturen, de opdrachtduur en de tarieven. In deze editie vieren wij een mijlpaal van vijf jaar ZP Index en nemen alle componenten extra onder de loep. In welke sectoren is de vraag naar Zelfstandig Professionals het grootst? Kan het aanbod van ZP’ers hier nog wel aan voldoen? En vertaalt de krapte zich in stijgende uurtarieven onder ZP’ers? Voor deze nieuwe editie van ZP Facts gingen wij, in samenwerking met ZP Zaken, op zoek naar antwoorden op deze vragen.
De Professionals
Het aantal zzp’ers neemt over de laatste jaren sterk toe. Dit zien wij niet alleen terug in cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel, maar ook in de groei van het aantal ZP’ers in het netwerk van HeadFirst. Dit neemt ieder kwartaal met 4 à 5% toe. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. 84% is man en 16% is vrouw.
 
36% van professionals is actief in een adviserende rol. Daarnaast telt de database 19% projectmanagers en 19% uitvoerende IT’ers. Lijn management en ondersteunende rollen zijn minder vertegenwoordigd met 18% en 8%. De kaart hiernaast toont de spreiding van de professionals over Nederland.
landkaart.png