Blogupdates: Forse maatregelen voor bedrijven en zzp, werktijdverkorting vervalt.


Het kabinet, werkgevers en vakbonden zijn het eens geworden over een groot steunpakket voor zzp'ers en ondernemers die in problemen komen door de corona-crisis. Ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) lichtten zojuist de maatregelen toe.

Minister Eric Wiebes erkent dat volksgezondheid nog altijd de eerste zorg is. 'Maar die hebben een grote impact op de economie. Onze inzet is om de economische gevolgen te beperken, baan en inkomen te behouden en de bedrijvigheid overeind blijft, We hebben gewerkt aan een noodpakket voor de economie voor drie maanden. Voor werknemers, grote bedrijven, kleine bedrijven en zzp'ers. Het pakket staat nooit stil, we lopen tegen problemen aan maar die lossen we weer op.'


'We doen wat nodig is, daarom houden we alle sectoren voortdurend in de gaten, via brancheverenigingen, werkgevers en werknemers. Twee typen maatregelen die elkaar versterken, wegvallen van omzet steunmaatregelen, helpt om medewerkers in dienst te houden en continuïteit te waarborgen, dat is niet van vandaag op morgen. Ook liquiditeitsmaatregelen, uitstel van belastingen.'


Noodloket

Er komt een noodloket, zegt Wiebes, evenals een compensatieregeling voor hard getroffen sectoren. 'Het is bedoeld voor mkb dat de deuren nu gedwongen dichthoudt, zoals horeca, de reisbranche en cultuur, pakketten van 4.000 euro. We komen nog met een lijst van bedrijven die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast mogelijkheden om krediet aan te vragen. Werkgevers moeten zich voegen bij hun eigen bank. De Go-regeling om ervoor te zorgen dat bedrijven meer kredietmogelijkheden zijn. Kleine bedrijven rentekorting op hun lening en uitstel van hun aflossing.'


Er is het kabinet alles aan gelegen om de economie zo goed mogelijk door de crisis heen te leiden, zegt Wouter Koolmees. 'Wij laten u niet in de steek. Twee van de zeven maatregelen pik ik er even uit: behoud van banen en doorbetaling van salarissen. De afgelopen weken hebben de bedrijven de werktijdverkorting massaal weten te vinden: 78.000. Dat leidt onherroepelijk tot problemen bij de uitvoering. Er is behoefte aan een andere aanpak.'


Overbrugging Werkgelegenheid

Er komt een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Tegemoetkoming van gederfde inkomsten sinds 1 maart, 90 procent van de loonsom, alleen als de lonen worden doorbetaald. De oude regeling wordt per direct stopgezet. Aanvragen worden bij de nieuwe regeling meegenomen.


Er is ook aandacht voor zzp'ers, zegt Koolmees, 'de frontlinie van zwaar weer'. 'Geen misverstand, ook deze groep laten we niet in de kou staan, dus een versoepelingsregeling. Ze kunnen voor een periode van drie maanden een aanvulling krijgen voor levensonderhoud die ze niet hoeven terug te betalen. De versoepeling houdt in: geen partner- en vermogenstoets en ze hoeven niet terug te betalen. Dat kunnen we binnen vier weken regelen.'


Gezondheidszorg

Wopke Hoekstra gaat in op eventuele zorgen zijn over de kosten van gezondheidszorg. 'Wij stellen ziekenhuizen hoe dan ook in staat om hun werk te doen, er komt geld voor mondkapjes, bedden en omscholing. En bedrijven krijgen drie maanden uitstel om belasting te betalen, dat geldt voor iedereen. De maatregelen zijn tijdelijk en buitengewoon fors. Waar mogelijk breiden we ze uit, maar we blijven ook realistisch: de periode die we voor de boeg hebben wordt niet gemakkelijk. We moeten het samen doen en als kabinet zetten we alles op alles om er goed doorheen te komen.'


De corona-crisis houdt nog wel even aan: eerder maanden dan weken, stelde premier Mark Rutte gisteren nog. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voegde daar aan toe dat ook zzp'ers het hoofd boven water moeten kunnen houden. 'Opdrachten vallen gewoon weg, maar we gaan tot het uiterste om met een pakket maatregelen te komen dat de ergste nood lenigt en zekerheid biedt aan alle werknemers die onzeker thuis zitten. Die zekerheid moet er op korte termijn komen.'


Zelfgekozen

Afgelopen zondag zei minister Eric Wiebes nog op televisie dat zzp'ers niet op financiële steun hoeven te rekenen. Ze hebben er zelf voor gekozen zelfstandig ondernemer te zijn, zei hij. Daar lijkt hij inmiddels anders over te denken, al was Maarten Post van ZZP Nederland vanochtend nog sceptisch. De maatregelen mogen niet het karakter van bijstand hebben, zegt hij. 'Het moet niet een lening zijn die je later moet terugbetalen; dan bouw je een schuld op die je later in liquiditeitsproblemen brengt.'


Ook waarschuwt hij dat wat hem betreft een vermogenstoets uitgesloten is. 'Er moet niet gekeken worden naar het gezinsinkomen, dat zijn allemaal dingen waar wij toch kritisch op zijn. Waar het ons om gaat is dat er vorige week eigenlijk alleen maar werd gesproken over werknemers, werkgevers, werktijdverkorting en dergelijke. Maar er zijn meer dan één miljoen zelfstandige ondernemers zonder personeel die direct getroffen worden op het moment dat hun bedrijf stilstaat.'De inhoud van de plannen was vanochtend nog niet helder, het wachten was nog op een Kamerbrief waar alles in wordt toegelicht. Maar Margreet Drijvers, directeur van het Platform Zelfstandige Ondernemers, was vol vertrouwen. 'Er moet wel wat compensatie in zitten voor wat er nu gebeurt. Ik vind het heel belangrijk dat mensen nu weten waar ze terecht kunnen en direct worden geholpen - zowel met financiën als met duidelijkheid. Dat ze weten waar ze aan toe zijn en weten wat ze terug moeten betalen.'


Bron: BNR

Voor meer updates houd onze blogpagina in de gaten

0 keer bekeken
CONTACT

Bedrijfsgegevens

ZP Zaken

Hoofdweg Oostzijde 846A

2132MC Hoofddorp

Contactgegevens

Email adres

info@zpzaken.nl

PRODUCTEN
HANDIG VOOR JOU

Ik ga starten als ondernemer

ZP ZAKEN
Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

Anna Smedema

06-29189674

Michel Verheij

06-51235650

Siseley Vollebregt

06-15388929

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon

Sitemap

© ZP ZAKEN B.V.

KvK: 62117092