Universiteit van Tilburg en HeadFirst introduceren index voor zzp-markt

Ons land telt inmiddels bijna 900.000 zelfstandigen en daar komen er jaarlijks velen bij. Bijna één op de drie zzp’ers start in de zakelijke dienstverlening: in 2014 koos 29% voor deze branche. Zzp’ers in de zakelijke dienstverlening worden veelal zelfstandig professionals (zp’ers) genoemd. Het toenemende belang van zp’ers in de Nederlandse economie heeft de Universiteit van Tilburg en kennisbemiddelaar HeadFirst, initiatiefnemers van de kwartaalmonitor ZP Facts, ertoe gebracht een speciale index te ontwikkelen: de ZP Index. De index laat sinds november 2014 een opwaartse trend in de zp-markt zien.

De nieuwe index is een toevoeging aan de kwartaalmonitor ZP Facts, die eerder dit jaar in het leven geroepen is. De ZP Index is een wetenschappelijk onderbouwd getal dat in één oogopslag de staat van de zp-markt weergeeft. Dit getal is gebaseerd op de ontwikkeling in het aanbod van opdrachten en zelfstandig professionals, contracturen, opdrachtduur en uurtarieven. De index is ontwikkeld en statistisch getoetst door de Universiteit van Tilburg.

ZP Index op de kaart als conjunctuurcijfer

De economische conjunctuurcyclus verloopt in opgaande en neerwaartse fases. Trekt de conjunctuur aan of neemt deze af, dan is dat het eerste merkbaar in de vertrouwensindicatoren: het consumenten- en producentenvertrouwen. Anderen indicatoren vertonen gelijkloop, zoals de productie- en consumptie-index. De vacature-index en werkloosheid lopen juist achter op de veranderingen in de conjunctuur, gemiddeld met zo’n 8 maanden. De ZP Index volgt echter al na 3 maanden op de gelijklopende indicatoren.

Dit kan mogelijk verklaard worden doordat de zp-markt eerder de gevolgen ondervindt van toe- of afname van investeringen van bedrijven (producentenvertrouwen). Zelfstandig professionals worden vaak ingehuurd als middel om te innoveren. Het aannemen van vast personeel volgt hierna. Arjan van den Born, hoogleraar creatief ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg: ‘Het is ons streven de ZP Index tot net zo’n begrip uit te laten groeien als de conjunctuurklokindicatoren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het toenemende belang van de zelfstandig professionals in de Nederlandse economie maakt dit tot een must.’

Opwaartse trend in zp-markt

Januari 2015 is voor de ZP Index als basis genomen (100 punten), waar alle andere periodes tegen afgezet worden. De index laat zien dat in de tweede helft van 2012 (91 punten) en 2014 (93 punten op z’n dieptepunt) de markt slechter presteerde dan nu, terwijl de markt in 2013 (110 punten op z’n hoogtepunt) juist beter was. Met name het aanbod van opdrachten en de tarief ontwikkeling ligt ten grondslag aan deze schommelingen. Sinds november 2014 tot nu is een opwaartse trend waarneembaar, wat goed nieuws is voor de zelfstandig professional. Het aantal opdrachten neemt toe en de gemiddelde tarieven zijn stijgende. De ontwikkeling van de ZP Index over de afgelopen jaren is te zien in onderstaande figuur.

Het volledige rapport van ZP Facts, waar de ZP Index onderdeel van uitmaakt, is te downloaden via ZP Facts.

 

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Tags :

Deel dit :

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © 2021 | ZP Zaken B.V. | Dé marktleidende one-stop-shop voor de zp’er.

Website ontwikkeld door: Kasun Media