De beroeps- en bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering

Loop als Zelfstandig Professional geen enkel risico

Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ofwel: BAV) dekt jou als Zelfstandig Professional in tegen beroepsfouten. Het gaat om nalatigheid, om onjuistheden, gebrekkige adviezen, vergissingen en verkeerde handelingen. Het gaat hierbij om financiële schade die bij de opdrachtgever is ontstaan door jou beroepsmatige handelingen. Vraag hieronder jouw verzekering aan.
Vul het aanmeldformulier in en ontvang binnen 24 uur je verzekeringscertificaat. Let op: Dit is geen offerte

Tijdelijk met een gratis STARTUP lidmaatschap ter waarde van €49,50!

zp-cyber

ZP'ers met onze BAV werken o.a. voor:

Voor jou

Download de ZP Zaken verzekeringsgids

Download dan ons handige overzicht van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor jou als Zelfstandig Professional. Alles op een rij en begrijpelijk geschreven.

Verzekeringsgids
Voor jou

Heb ik als zzp'er zo'n BAV nodig?

Veel Zelfstandig Professionals die te werk gaan zijn niet of niet juist verzekerd. De financiële schade die bij jouw opdrachtgever ontstaat door foutief beroepsmatig handelen kan heel groot zijn. Om je goed in te dekken tegen deze schade hebben we een bedrijfsrisicoscan ontwikkeld, welke jou inzicht geeft in het risico dat je loopt tijdens je opdracht. 

Let op: veel opdrachtgevers en bemiddelaars stellen een Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht.

Een greep uit de detacheerders:

Een vergoeding

Onderaan de streep kun je rekenen op vergoeding van kosten die je nodig hebt om jouw belangen te verdedigen en te vergoeden, ongeacht of de schadeclaim terecht is.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

ZP Zaken biedt een gecombineerde BAV en ABV verzekering aan. Wel zo handig, alles in 1 keer geregeld!

De dekking

Wat dekt een BAV eigenlijk standaard?

Materiële schade

Dit is een aanvulling die jou indekt tegen materiële schade aangericht tijdens jouw werkzaamheden.

Juridisch verweer

De verzekering dekt ook juridisch verweer, net als de wettelijke rente en de kosten die je maakt om schade te voorkomen of te beperken.

Voor jou

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de door opdrachtgever/derden geleden vermogensschade die door de Zelfstandig Professional in de uitoefening van zijn of haar beroep wordt veroorzaakt.

Soort verzekering:

Bedrijfsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Per aanspraak:

€ 2.500.000,-

€ 5.000.000,-

Per verzekeringsjaar voor alle zp’ers tezamen:

€ 5.000.000,-

€ 15.000.000,-

zp-zaken-checklist

De verzekerbare branches

FAQ

Meest gestelde vragen van professionals

Deze Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ZP Zaken heeft een jaarpremie vanaf €600,-. 

Vanwege de mantelovereenkomst die wij hebben gesloten met onze partner HISCOX kunnen wij deze verzekering met een voordelige premie aanbieden aan onze leden.

Bij ZP Zaken krijg je beide verzekeringen op 1 polis. Wel zo makkelijk, dachten wij

Ben je er nog niet uit?

Laat een terugbel verzoek achter
en we nemen je vragen samen door

De Verzekeringsmantels van ZP Zaken zijn alleen toegankelijk voor ZP Zaken leden. ZP Zaken treedt hierbij op geen enkele wijze op als financiële dienstverlener of bemiddelaar zoals gesteld onder de Wft. De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. ZP Zaken werkt samen met Verheij Groep b.v., die staat ingeschreven in het register (wet op het financieel toezicht) bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningsnummer: 12047654. ZP Zaken bied je als lid enkel een inkoopvoordeel. Om gebruik te maken van ons inkoopvoordeel dien je dus lid te zijn ZP Zaken of te worden. Indien wordt geconstateerd dat een polis is afgesloten zonder dat de verzekerde (of diens partner) lid is, heeft ZP Zaken het recht om een factuur ter hoogte van de individuele contributie toe te sturen.

Copyright © 2021 | ZP Zaken B.V. | Dé marktleidende one-stop-shop voor de zp’er.

Website ontwikkeld door: Kasun Media

nl_NLNL